Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10/1
TGIH Logsdon Pavilion
5:30pm
CRS 8UBLU 8UGLD
6:40pm
12UBLU 12UGLD
7:50pm
14UBLU 14URED
TGIH The Patrick Rink
5:40pm
10UGLD
6:50pm
14UGRL 12UGRL
8:00pm
16UGRL
9:10pm
CRS 18UGLD 16UGLD
TGIH The Resor Rink
6:20pm
12UORG 10UORG
7:30pm
14UGLD 10UBLU
8:40pm
19UGRL
9:50pm
18UBLU 16UBLU
10/2
TGIH The Patrick Rink
6:00pm
8UORG 8UBLU 8UGLD
7:10pm
12UBLU 12UGLD 12UORG
8:20pm
14UBLU 14UGLD 14URED
9:30pm
18UBLU 18UGLD 16UBLU 16UGLD
10/3
TGIH Logsdon Pavilion
5:20pm
14UGRL 12UGRL
6:30pm
10UBLU 10UGLD
7:40pm
14UGLD
8:50pm
18UGLD
TGIH The Patrick Rink
5:40pm
12UGLD
6:50pm
14UBLU
8:00pm
16UBLU
9:10pm
18UBLU
TGIH The Resor Rink
5:50pm
CRS 12UBLU
7:00pm
CRS 14URED
8:10pm
16UGLD
9:20pm
19UGRL 16UGRL
10/4
10/5
TGIH Logsdon Pavilion
10:40am
TGIH The Patrick Rink
6:50am
8UBLU 8UGLD 8UORG
7:50am
12UGRL
9:20am
14URED
10:50am
12UGLD
12:20pm
1:10pm
16UBLU
10/6
TGIH The Patrick Rink
6:50am
8UBLU 8UGLD
7:50am
16UBLU
9:20am
10UBLU
10:50am
12UBLU
12:20pm
14UGRL
2:00pm
14UBLU
3:30pm
18UGLD
5:10pm
10UGLD
10/7
10/8
TGIH Logsdon Pavilion
5:30pm
8UBLU 8UGLD
6:40pm
12UBLU 12UGLD
7:50pm
CRS 14UBLU 14URED
TGIH The Patrick Rink
5:40pm
CRS 10UBLU
6:50pm
12UGRL
8:00pm
14UGRL
9:10pm
18UGLD 16UGLD
TGIH The Resor Rink
6:20pm
12UORG 10UORG
7:30pm
14UGLD 10UGLD
8:40pm
19UGRL 16UGRL
9:50pm
18UBLU
10/9
TGIH The Patrick Rink
6:00pm
10UBLU 10UGLD 10UORG
7:30pm
14UGRL 12UGRL
9:00pm
19UGRL 16UGRL
10/10
TGIH Logsdon Pavilion
5:20pm
14UGRL 12UGRL
6:30pm
10UBLU 10UGLD
7:40pm
14UGLD
8:50pm
18UGLD
TGIH The Patrick Rink
5:40pm
CRS 12UGLD
6:50pm
14UBLU
8:00pm
16UBLU
9:10pm
16UBLU
TGIH The Resor Rink
5:50pm
12UBLU
7:00pm
14URED
8:10pm
16UGLD
9:20pm
19UGRL 16UGRL
10/11
10/12
TGIH The Patrick Rink
6:50am
8UBLU 8UGLD 8UORG
7:50am
10UGLD
9:20am
10:50am
12:20pm
16UGLD
2:00pm
3:30pm
5:10pm
10/13
TGIH The Patrick Rink
6:50am
7:50am
9:20am
12UGRL
10:50am
16UGRL
12:20pm
2:00pm
3:30pm
10/14
10/15
TGIH Logsdon Pavilion
5:30pm
CRS 8UBLU 8UGLD
6:40pm
12UBLU 12UGLD
7:50pm
14UBLU 14URED
TGIH The Patrick Rink
5:40pm
10UGLD
6:50pm
14UGRL 12UGRL
8:00pm
16UGRL
9:10pm
CRS 18UGLD 16UGLD
TGIH The Resor Rink
6:20pm
12UORG 10UORG
7:30pm
14UGLD 10UBLU
8:40pm
19UGRL
9:50pm
16UBLU
10/16
TGIH The Patrick Rink
6:00pm
8UORG 8UBLU 8UGLD
7:10pm
12UBLU 12UGLD 12UORG
8:20pm
14UBLU 14UGLD 14URED
9:30pm
18UBLU 18UGLD 16UBLU 16UGLD
10/17
TGIH Logsdon Pavilion
5:20pm
14UGRL 12UGRL
6:30pm
10UBLU 10UGLD
7:40pm
14UGLD
8:50pm
18UGLD
TGIH The Patrick Rink
5:40pm
12UGLD
6:50pm
14UBLU
8:00pm
18UBLU
9:10pm
18UBLU
TGIH The Resor Rink
5:50pm
CRS 12UBLU
7:00pm
CRS 14URED
8:10pm
16UGLD
9:20pm
19UGRL 16UGRL
10/18
10/19
TGIH The Patrick Rink
6:50am
8UBLU 8UGLD 8UORG
7:50am
14UGRL
9:20am
18UBLU
11:00am
10UBLU
12:30pm
16UGLD
10/20
TGIH The Patrick Rink
2:00pm
3:30pm
19UGRL
5:00pm
12UGRL
6:30pm
12UGLD
10/21
10/22
TGIH Logsdon Pavilion
5:30pm
8UBLU 8UGLD
6:40pm
12UBLU 12UGLD
7:50pm
CRS 14UBLU 14URED
TGIH The Patrick Rink
5:40pm
CRS 10UBLU
6:50pm
12UGRL
8:00pm
14UGRL
9:10pm
18UGLD 16UGLD
TGIH The Resor Rink
6:20pm
12UORG 10UORG
7:30pm
14UGLD 10UGLD
8:40pm
19UGRL 16UGRL
9:50pm
18UBLU 16UBLU
10/23
TGIH The Patrick Rink
6:00pm
10UBLU 10UGLD 10UORG
7:30pm
14UGRL 12UGRL
9:00pm
19UGRL 16UGRL
10/24
TGIH Logsdon Pavilion
5:20pm
14UGRL 12UGRL
6:30pm
10UBLU 10UGLD
7:40pm
14UGLD
8:50pm
18UGLD
TGIH The Patrick Rink
5:40pm
CRS 12UGLD
6:50pm
14UBLU
8:00pm
16UBLU
9:10pm
18UBLU
TGIH The Resor Rink
5:50pm
12UBLU
7:00pm
14URED
8:10pm
16UGLD
9:20pm
19UGRL 16UGRL
10/25
10/26
TGIH Logsdon Pavilion
9:30am
16UGRL
TGIH The Patrick Rink
6:50am
8UBLU 8UGLD 8UORG
7:50am
12UGLD
9:20am
12UGRL
10:50am
12UORG
12:20pm
18UBLU
2:00pm
10UBLU
3:30pm
5:10pm
10/27
TGIH Logsdon Pavilion
7:00am
10UGLD
TGIH The Patrick Rink
6:50am
7:50am
10UBLU
9:20am
10:50am
10UGLD
12:20pm
2:00pm
10UBLU
3:30pm
12UGRL
5:10pm
10/28
10/29
TGIH Logsdon Pavilion
5:30pm
CRS 8UBLU 8UGLD
6:40pm
12UBLU 12UGLD
7:50pm
14UBLU 14URED
TGIH The Patrick Rink
5:40pm
10UGLD
6:50pm
14UGRL 12UGRL
8:00pm
16UGRL
9:10pm
CRS 18UGLD 16UGLD
TGIH The Resor Rink
6:20pm
12UORG 10UORG
7:30pm
14UGLD 10UBLU
8:40pm
19UGRL
9:50pm
18UBLU 16UBLU
10/30
TGIH The Patrick Rink
6:00pm
8UORG 8UBLU 8UGLD
7:10pm
12UBLU 12UGLD 12UORG
8:20pm
14UBLU 14UGLD 14URED
9:30pm
18UBLU 18UGLD 16UBLU 16UGLD
10/31
TGIH Logsdon Pavilion
5:20pm
14UGRL 12UGRL
6:30pm
18UBLU 16UBLU
7:40pm
14UGLD
8:50pm
18UGLD
TGIH The Patrick Rink
5:40pm
12UGLD
6:50pm
CRS 14UBLU
8:00pm
CRS 16UBLU
9:10pm
18UBLU
TGIH The Resor Rink
5:50pm
12UBLU
7:00pm
8:10pm
16UGLD
9:20pm
19UGRL 16UGRL